Hội thảo tổng hợp dược phẩm ZBD

Kiểm soát truy cập

Phòng thay đồ

Hành lang phòng sạch

Phòng sạch sẽ

Hệ thống điều khiển

Quá trình dẫn nước

Phòng xử lý