Kỹ thuật làm sạch máy tính bảng Shenghai

Phòng AHU

Phòng sạch AC và đèn LED

Kiểm soát điện

Phòng thí nghiệm dược phẩm

Nguyên liệu dược phẩm

Phòng xử lý