Phòng sạch axit amin của Meihua Group

Hành lang phòng sạch

Phòng sạch trệt

Tường và trần phòng sạch

Cửa sổ phòng sạch

Hệ thống điều khiển TEKMAX