Phòng sạch sinh học Kangyuan

Phòng AC Mahine

Hệ thống ống dẫn khí

Hành lang phòng sạch

Phòng sạch Phòng làm việc

Xử lý Mahinery

Quá trình dẫn nước