Nhà bếp trung tâm mới Ruichi và phòng sạch các sản phẩm thủy sản

Phòng sạch Trung tâm Kichen

Kichen trung tâm

Hành lang phòng sạch

Phòng sạch trệt

Cửa hàng làm việc trong Phòng sạch