Phòng sạch dược phẩm Forster

Hành lang phòng sạch

Cửa phòng sạch

Đèn phòng sạch

Cửa sổ phòng sạch

Phòng xử lý